طراحی سایت

جزئیات خبر

1395/10/04 10:21:07 ق.ظ
420 بازدید
   


نتایج مسابقه فوتبال رومیز آزاد آقایان که در روز جمعه۹۵/۱۰/۳بصورت انفرادی و دوبل در خانه فوتبال رومیزشیراز برگزار گردید


به گزارش روابط عمومی انجمن فوتبال رومیز ،  یک دوره مسابقه فوتبال رومیز آزاد آقایان در روز جمعه۹۵/۱۰/۳بصورت انفرادی و دوبل در خانه فوتبال رومیزشیراز برگزار گردید که نفرات ذیل حائز مقام های برتر گردیدند 
قسمت انفرادی

غلامرضامقصود مقام اول 
امیر فهندژسعدی مقام دوم 
حسن دارایی نژاد مقام سوم 
ابراهیم خسروی مقام چهارم 
قسمت دوبل
آقایان
سیدپوریا گراکوهی و حسن دارایی نژاد مقام اول 
ابراهیم خسروی و کریم فروتن مقام دوم 
پژمان قرقانی و سعید زیلاب پور مقام سوم 
در پایان به نفرات و تیم های برتر جوایز نقدی اهداء گردید.