طراحی سایت

جزئیات خبر

1395/10/04 10:42:12 ق.ظ
443 بازدید
   


نتایج مسابقات آزاد روز 95/10/3 باشگاه نوین شهرستان قدس


به گزارش روابط عمومی انجمن فوتبال رومیز ،  یک دوره مسابقه فوتبال رومیز آزاد آقایان در روز جمعه۹۵/۱۰/۳بصورت انفرادی و دوبل در باشگاه نوین شهرستان قدس برگزار گردید که نفرات ذیل حائز مقام های برتر گردیدند 
قسمت انفرادی

محسن مرادی مقام اول

حسین امینی مقام دوم

محمد قلی زاده مقام سوم

قسمت دوبل

علی اصغر نعیمی وعلیرضا نظری مقام اول

محمد قلی زاده و خلیل اسمعیلی مقام دوم

امید عبدی و حسین امینی مقام سوم