طراحی سایت

جزئیات خبر

1393/11/28 02:09:42 ب.ظ
1599 بازدید
   


روابط عمومی انجمن فوتبال رومیز کشور اعلام کرد

به منظور ارتقاء سطح داوران ورزش فوتبال رومیز در کشور یک دوره آموزش داوری درجه 3 با حضور اساتید و مدرسین دارای رتبه  جهانی در تاریخهای  26و 29 بهمن ماه در باشگاه مجیدیه واقع در مجیدیه شمالی  خیابان منصوری  داخل بوستان مجیدیه پشت باشگاه آرش میر اسماعیلی برگزار می گردد.

م

به منظور ارتقاء سطح داوران ورزش فوتبال رومیز در کشور یک دوره آموزش داوری درجه 3 با حضور اساتید و مدرسین دارای رتبه  جهانی در تاریخهای  26و 29 بهمن ماه در باشگاه مجیدیه واقع در مجیدیه شمالی  خیابان منصوری  داخل بوستان مجیدیه پشت باشگاه آرش میر اسماعیلی برگزار می گردد.

متقاضیان محترم جهت ثبت نام مبلغ 900/000 ریال بحساب شماره 20780055/40 بانک ملت بنام هیئت انجمنهای ورزشی استان تهران واریز و فیش خود را به خانم زواره بشماره تلفن 09190332398 تحویل نمایند.